Honeywell.com ACS
Honeywell

Chłodnictwo

Świat chłodnictwa według Honeywell

Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych Honeywell obejmuje następujące grupy produktowe:

  • automatyczne zawory rozprężne
  • termostatyczne zawory rozprężne
  • bypass- regulatory gorących par
  • zawory wtryskowe
  • zawory elektromagnetyczne
  • zawory zwrotne
  • filtry osuszacze
  • wzierniki
  • tłumiki drgań
  • elektroniczne komponenty regulujące

Automatyczne zawory rozprężne

produkowane przez Honeywell rozprężają czynnik chłodniczy oraz utrzymują ustaloną wartość ciśnienia parowania na stałym poziomie. Zawory te są najczęściej używane dla układów chłodniczych z pojedynczym wtryskiem czynnika do parownika oraz bez odbiornika cieczy. Przykłady zastosowań: klimatyzatory, osuszacze, chłodnice wody i urządzenia do produkcji lodu.

Termostatyczne zawory rozprężne

są używane do rozprężenia ciekłego czynnika chłodniczego o wyższych parametrach ciśnienia i temperatury do niższego ciśnienia i niższej temperatury. Pełniąc funkcję kontrolującą stopień przegrzewu zawory rozprężne regulują przepływ czynnika chłodniczego zależnie od ciśnienia parowania i temperatury parowania na wylocie z parownika. Zawór dostosowuje ściśle ilość czynnika, który jest wtryskiwany do parownika i zapewnia ekonomiczne i optymalne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika.

Termostatyczne zawory rozprężne

ze stałą dyszą mają zastosowanie w seryjnej produkcji urządzeń. Typowym przykładem zastosowania są pompy ciepła, chillery, komory chłodnicze, zamrażarki, urządzenia do głębokiego mrożenia, wytwornice lodu/lodów, kompaktowe urządzenia do chłodzenia i klimatyzacji.

Termostatyczne zawory rozprężne

z wymiennymi dyszami są powszechnie używane w instalacjach chłodniczych oraz w seryjnie produkowanych urządzeniach chłodniczych. Głównie są stosowane w układach z jednym lub kilkoma obiegami chłodniczymi jak na przykład w meblach chłodniczych, maszynach do lodów, urządzeniach do schładzania mleka, komorach chłodniczych, urządzeniach klimatyzacyjne i pompach ciepła.

Zawory obejściowe

są wykorzystywane w celu dostosowania wydajności sprężarki do aktualnej wydajności parownika w układzie chłodniczym. Bypass – Regulator Gorących Par może być instalowany w linii obejścia pomiędzy przewodem gorących par i przewodem ssącym. Ciśnienie w przewodzie ssącym jest ograniczone przez dodanie gorących par czynnika z przewodu wysokiego ciśnienia do przewodu niskiego ciśnienia. Taki zabieg ma na celu na przykład zabezpieczenie przez zamarzaniem czynnika. Zawory obejściowe są odpowiednie dla standardowych instalacji chłodniczych jak również dla specjalnych urządzeń jak osuszacze, chłodnice wody lub urządzenia do produkcji lodu.

Zawory wtryskowe

są stosowane w układach chłodniczych w celu obniżenia temperatury par na linii ssącej. W zależności od stopnia przegrzania pary, ciekły czynnik jest wtryskiwany do przewodu na ssaniu. Następuje wówczas schłodzenie czynnika w przewodzie ssącym. Zawory Wtryskowe Honeywell mogą być łączone z Zaworami Obejściowymi.

Zawory elektromagnetyczne

mają zastosowanie w ogólnych instalacjach chłodniczych oraz innych urządzeniach jako szczelne zamknięcie sekcji chłodniczej. Zawory elektromagnetyczne są odpowiednie do instalacji w układzie chłodniczym w przewodzie ciekłego czynnika, par po stronie ssącej i tłocznej.

Zawory zwrotne

są instalowane w przewodzie ciekłego czynnika chłodniczego oraz gazu po stronie ssącej i tłocznej. Zapobiegają cofaniu się czynnika chłodniczego w układzie. W zaworze zastosowany jest tłok ze sprężyną, która otwiera zawór dla przepływu czynnika tylko w jednym kierunku.

Tłumiki drgań

są używane w celu minimalizacji drgań przewodów wywoływanych pracą sprężarki. W konsekwencji tłumik drgań obniża również poziom hałasu oraz kompensuje naprężenia termiczne.

Filtr osuszacz

jest stosowany w celu usuwania zanieczyszczeń oraz wilgoci z czynnika chłodniczego znajdującego się w układzie. Filtr osuszacz jest montowany w przewodzie ciekłego czynnika w układach klimatyzacji i chłodnictwa.

Wzierniki

produkowane przez Honeywell pozwalają określić stan czynnika krążącego w instalacji chłodniczej. Poprzez wziernik można zobaczyć czy w ciekłym czynniku są na przykład pęcherzyki gazu. Wskaźnik wilgoci pokazuje obecność wilgoci w układzie.

Sterowniki Honeywell

znajdują zastosowanie w instalacjach chłodniczych oraz mrożących. Kontrolują temperaturę wewnątrz komory chłodniczej poprzez włączanie/wyłączanie sprężarki i wentylatora parownika w zależności od żądanych

Termostaty Honeywell są stosowane w instalacjach chłodniczych i mrożących, pompach ciepła oraz wszelkich instalacjach wymagających utrzymania stałej temperatury chłodzenia. Termostaty elektroniczne mogą być użyte zarówno do urządzeń chłodzących i grzewczych pracujących w zakresie temperatur -55°C do +50°C. Elektroniczne Wyświetlacze Temperatury Honeywell są stosowane w komorach chłodniczych i mrożących.

Elektroniczny regulator przegrzewu SHC oraz elektroniczny zawór rozprężny

stosowane są dla zapewnienia optymalnej kontroli pracy w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. Technologia zastosowana przez firmę Honeywell pozwala na bardzo szybką adaptację sterownika przegrzewu SHC do instalacji. Wyjątkowo unikalnym i innowacyjnym rozwiązaniem jest wbudowany algorytm, który zapisuje dane na temat pracy instalacji oraz analizuje zmagazynowane dane. Dzięki inteligentnemu rozwiązaniu system „uczy się” analizując dane historyczne, a instalacje chłodnicze i pomp ciepła znacznie szybciej osiągają optymalny punkt pracy. Inteligentne rozwiązania oferują znaczną poprawę współczynnika COP zapewniając oszczędność kosztów i maksymalną precyzję, a nakłady inwestycyjne na nowe rozwiązania szybko się amortyzują. Elektroniczny regulator przegrzewu precyzyjnie steruje elektronicznym zaworem rozprężnym od momentu rozruchu instalacji.

Więcej na stronie: www.honeywell-cooling.com