Honeywell.com ACS
Honeywell

Historia Honeywell

Tradycja firmy Honeywell sięga już 120 lat. Założenie przedsiębiorstwa miało miejsce w 1885 roku przy okazji opracowania systemu zaworów dla pieców opalanych węglem.

1885: Razem z kolegą, Albert M. Butz, syn szwajcarskich emigrantów, opracował w Minneapolis, Minnesota/USA system zaworów dla pieców opalanych węglem, czyli de facto system termostatyczny, który automatycznie regulował temperaturę powietrza w budynkach mieszkalnych. Opracowane rozwiązanie zostało opatentowane w 1885 roku i jednocześnie założona została firma "Butz Thermo-Electric Regulator Company". Było to pierwsze przedsiębiorstwo, posiadające w ofercie sprzedaży produkty do automatycznej regulacji temperatur wewnątrz budynków.

1888: Założyciel opuszcza Minneapolis. Opatentowane rozwiązania zostają pod opieką przedstawicieli prawnych z firmy "Consolidated Temperature Controlling Company".

1892: Po zmianie nazwy na "Electric Thermostat Company", zarządzanie przedsiębiorstwem przejmuje William Richard Sweatt. Dziesięć lat później zostaje on jedynym właścicielem firmy, działającej w tym okresie pod nazwą "Electric Heat Regulator Company".

1912: Przedsiębiorstwo buduje swoją pierwszą fabrykę w Minneapolis i po raz kolejny zmienia nazwę, tym razem na "Minneapolis Heat Regulator Company".

1924: Mark C. Honeywell, pionier automatyki, opracowuje w swoim przedsiębiorstwie - "Honeywell Heating Specialties Company" termostaty sterowane czasowo.

1927: William R. Sweatt, właściciel "Minneapolis Heat Regulator Company" oraz Mark C. Honeywell, właściciel "Honeywell Heating Specialties Company" łączą swoje przedsiębiorstwa w Wabash, Indiana. Nowopowstała firma, działająca pod nazwą "Minneapolis-Honeywell Regulator Company" wchodzi na rynek jako spółka akcyjna i już w 1928 roku osiąga sprzedaż rzędu 5.25 milionów dolarów.

1934: Zakres produktów o zastosowaniu przemysłowym zostaje istotnie powiększony dzięki nabyciu pod koniec 1834 roku firmy "Brown Instruments Company". Firma ta, założona w Philadelphii w 1859 roku, produkowała jednostki sterujące zapisujące i z wyświetlaczem do zastosowań w procesach przemysłowych. Przedsiębiorstwo Brown Instruments Company prowadziło działalność międzynarodową. Jego pierwszym przedstawicielstwem w Europie było "N.V. Nederlandsche Minneapolis-Honeywell", które powstało w 1934 roku. Podczas szczytu przedwojennej działalności firma zatrudniała 15 pracowników z Holandii i Niemiec. Dodatkowe spółki zagraniczne w Anglii (1936) oraz Szwecji (1938) podążyły szybko za jej przykładem. Te trzy oddziały z Amsterdamu, Londynu i Sztokholmu zostały reaktywowane po wojnie a jednocześnie utworzone zostały dwa dodatkowe w Brukseli (1946) i Zurychu (1946).

1942: Wymagania postawione firmie podczas przygotowań Ameryki do II Wojny Światowej zaowocowały rozwojem działu lotnictwa i kosmonautyki, który stanowi podstawę obecnej działalności firmy na tym polu.

1945: Wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa przekracza po raz pierwszy barierę 100 milionów dolarów. W tym okresie firma zatrudniała ponad 17 000 pracowników na całym świecie.

1950: Honeywell uruchamia dodatkowe oddziały i jednostki produkcyjne na całym świecie. W 1954 roku założone zostało niemieckie biuro sprzedaży we Frankfurcie. Honeywell reaguje na rosnące wymagania branży automatycznej, wprowadzając innowacyjne produkty.

1953: Prawdopodobnie najlepiej znana jednostka sterująca na świecie, termostat Honeywell T68 "The Round®", zastępuje poprzedni, masywny regulator prostokątny w sektorze krajowym. "The Round" jest wówczas równie dobrze znany w Stanach Zjednoczonych jak Coca-Cola czy McDonalds. Jest on produkowany do dzisiaj.

1960: Honeywell angażuje się w kolejne sektory techniki (automatykę przemysłową, czujniki, lotnictwo i podróże kosmiczne). W 1967 roku, wielkość sprzedaży przekracza po raz pierwszy granicę biliona dolarów. Honeywell przewodniczy ciągłemu rozwojowi sektora technologii inteligentnych budynków.

1972: WSE (obecnie NexWatch, spółka Honeywell) wynajduje bezdotykowy system kontroli dostępu.

1980: Kolejni światowi przedsiębiorcy zostają dołączeni w celu wzmocnienia przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie wspólnych przedsięwzięć na Wschodzie i Zachodzie zwiększa międzynarodowy prestiż firmy i zakres jej działalności. W 1980 kupiona zostaje fabryka tworników Heinrich Braukmann w Niemczech, a jej nazwa zmieniona na Honeywell Braukmann GmbH. Kolejne nabycie, tym razem Central Bürkle GmbH z sektora sterowania grzaniem, następuje w 1984 roku.

1990: Dochodzi do przejęcia Metallwerke Neheim Goeke & Co. (MNG) przez Honeywell w Niemczech. W marcu 1997 roku Honeywell Inc. kończy nabywanie udziałów w Measurex Corp. (Cupertino, California).
W 1999 roku ma miejsce fuzja Honeywell i AlliedSignal.

AlliedSignal wywodzi się z firmy Allied Chemical & Dye Corporation, która powstała w wyniku fuzji pięciu amerykańskich przedsiębiorstw chemicznych, założonych na początku XIX wieku. Ponieważ Niemcy kontrolowali znaczną część rynku chemicznego w trakcie I Wojny Światowej, wydawca Washington Post – Eugene Meyer oraz naukowiec - William Nichols rozwinęli swoje nowe przedsiębiorstwo w 1920 roku.

1928: Allied otwiera instalację amoniaku syntetycznego w okolicach Hopowell, Virginia, stając się jednocześnie czołowym światowym producentem amoniaku.

Była to najwcześniejsza transakcja przedsiębiorstwa na nowych rynkach. Po II Wojnie Światowej, Allied rozpoczął produkcję innych nowych produktów, włączając w to: nylon 6 (służący mu do wytwarzania wszystkiego od opon aż do ubrań) oraz czynniki chłodnicze. W 1958 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Allied Chemical Corp. i przeniosło się do swej aktualnej siedziby w Morristown, New Jersey.

1962: Allied wykupił Union Texas Natural Gas, który posiadał pola naftowe na terenie całej Ameryki. Allied traktował przejęte przedsiębiorstwo głównie jako dostarczyciela zasobów naturalnych do swojej produkcji chemicznej, jednakże podejście to zmieniło się na początku lat siedemdziesiątych, gdy CEO John Connor (sekretarz do spraw handlu pod rządami Lyndon Johnsona) sprzedał wiele deficytowych interesów firmy Allied i zainwestował w wydobycie ropy i gazu. Do 1979 roku, gdy Edward Hennessy Jr. został CEO, Union Texas zapewniał 80% dochodów firmy Allied.

Pod nowym szyldem, Allied Corp. (1981), przedsiębiorstwo nabyło w 1983 roku firmę Bendix Corp., zajmującą się przemysłem lotniczym i samochodowym. Do 1984 roku, Bendix generował 50% dochodów firmy Allied, podczas gdy wydobycie ropy i gazu zapewniały 38%.

1985: Allied połączył się z Signal Companies, nadając wyraźny postęp swoim interesom z zakresu materiałów lotniczych, samochodowych i inżynierskich. Założone przez Sama Moshera w 1922 roku przedsiębiorstwo Signal Gasoline Company było pierwotnie firmą kalifornijską, produkującą benzynę z gazów naturalnych. W 1928 roku firma zmieniła swoją nazwę na Signal Oil & Gas, w tym samym roku rozpoczynając produkcję ropy. Signal połączył się z Garrett Corporation, przedsiębiorstwem przemysłu lotniczego i kosmicznego z Los Angeles a w 1968 spółka przyjęła nazwę Signal Companies jako wspólną.

Dołączenie oddziału Signal Garrett do Bendix spowodowało, iż sektor lotniczy i kosmiczny stał się najbardziej dochodową działalnością Allied-Signal. W 1985 roku, przedsiębiorstwo sprzedało 50% Union Texas i w 1986 pozbyło się 35 niestrategicznych zadań poprzez utworzenie i przekazanie osiągnięć naukowo-technicznych korporacji The Henley Group, Inc.

W połowie roku 1991 z nowym CEO, Lawrence A. Bossidy, Allied-Signal rozpoczął obszerny program transformacji. Zostały podjęte śmiałe akcje, mające na celu polepszenie przepływu pieniędzy i marż operacyjnych, zwiększenie zdolności produkcyjnych i stanowienie ogólnoświatowej silnej konkurencji na nadchodzące lata. Nazwa Allied-Signal została zmieniona na AlliedSignal w 1993 roku, aby wzmocnić wizerunek firmy jako jedności i reprezentować pełną integrację wszystkich jej działań.

1992: firma sprzedała pozostałe udziały w Union Texas w sprzedaży publicznej za 950 milionów dolarów.

W trakcie lat dziewięćdziesiątych, Lawrence A. Bossidy przewodził procesowi poprawy wydajności i wzrostu, który pięciokrotnie zwiększył wartość rynkową udziałów AlliedSignal i znacząco przewyższył wskaźniki Dow Jones Industrial Average oraz S&P 500.

Honeywell został założony i ukształtowany przez pomysłowych ludzi techniki oraz najwyższej jakości kierownictwo. Te same wartości charakteryzują nowego Honeywell’a. Nowy Honeywell utrwala wszystko to, co najlepsze ze swojego dziedzictwa po AlliedSignal i Honeywell Inc., stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych firm na świecie.