Honeywell.com ACS
Honeywell

Historia Honeywell w Polsce

Honeywell Sp. Z o. o. działa od 1993 roku, jednakże pierwsze kontakty handlowe zostały nawiązane już w latach 60-tych, kiedy to firma zaoferowała polskim kontrahentom urządzenia dla przemysłu chemicznego, naftowego i rafineryjnego. Pierwszymi odbiorcami stały się Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Rafineria Gdańska, Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu.

W latach 70-te oferta Honeywell obejmowała również systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla warszawskich hoteli oraz szeroką gamę produktów dla domów mieszkalnych.

1990 – otworzenie przedstawicielstwa Honeywell w Warszawie
1993 – przekształcenie przedstawicielstwa w Honeywell Sp. z o.o. – spółkę prawa polskiego
1996 – uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie normy ISO 9001
2000 – otworzenie biura w Chorzowie
2003 – otworzenie oddziału w Poznaniu
2004 – nabycie  spółki Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
2005 – nabycie spółki Novar (obecnie Honeywell Life Safety Polska)
2010 – nabycie spółki Sperian Protection Respiratory Sp. z o.o.
2011 – przekształcenie krakowskiego biura Sperian na biuro Honeywell Sp. z o.o.
2012 – otworzenie centrum usług serwisowo-naprawczych Honeywell Scanning and Mobility w Kaliszu
 Dziś nasze usługi na terenie całego kraju oferuje ponad 200 pracowników spośród których:

  • ponad 90% posiada wyższe wykształcenie
  • prawie 90% zna co najmniej jeden obcy język
  • 80% kadry inżynierskiej odbyło szkolenia w fabrykach Honeywell
  • 100% handlowców uczestniczyło w szkoleniach w zakresie sprzedaży i marketingu
  • 100% pracowników uczestniczy we wdrożeniu i utrzymaniu systemu jakości normy ISO

100% kadry zarządzającej bierze udział w realizacji projektów w oparciu o metodykę jakości SixSigma.