Honeywell.com ACS
Honeywell

Ogrzewanie

Świat grzewczy według Honeywell

Produkty Honeywell z zakresu techniki grzewczej znajdują zastosowanie w instalacjach w różnych typach obiektów np.: w domku jednorodzinnym, indywidualnym mieszkaniu w tzw. „bloku” czy też w budynkach biurowych  i można je podzielić na następujące grupy:

 •  zawory grzejnikowe oraz głowice termostatyczne;
 •  zawory równoważące (podpionowe);
 •  zawory mieszające;
 •  armatura grzewcza do wodnych instalacji grzewczych.

Zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne

Elementem końcowym regulującym dopływ ciepła jest grzejnik z zaworem, na którym zamontowana jest głowica termostatyczna. Głowica na skutek zmian temperatury w pomieszczeniu lub zmiany żądanej temperatury, powoduje zmianę przepływu wody w grzejniku. Oferowane przez firmę Honeywell zawory grzejnikowe dzięki różnorodnym rodzajom korpusu pozwalają na montaż w grzejnikach łazienkowych, kanałowych lub kompaktowych. W ofercie firmy Honeywell znajdziemy różnorodne typy korpusów m.in. proste, kątowe, osiowe lub narożne. W zależności od typu grzejnika tj. z zasilaniem bocznym lub dolnym, oferta obejmuje zarówno zawory grzejnikowe jak i zawory podwójne lub pojedyncze zawory powrotne.

Zawory grzejnikowe

Zawory grzejnikowe oferowane przez firmę Honeywell posiadają kilka wyróżniających cech, które umożliwiają efektywne wykorzystanie ciepła we wszystkich typach instalacji grzewczych: modernizowanych z instalacją wertykalną lub z rozprowadzeniem poziomym, oraz w nowych – z rozprowadzeniem rozdzielaczowym.  Zastosowanie różnych typów wkładek zaworowych pozwala na osiągnięcie następujących korzyści:

 • optymalne wykorzystanie energii
 • niski poziom hałasu
 • prosta obsługa i serwis (podwójne uszczelnienie, możliwość płukania gniazda)

Ponadto wszystkie zawory termostatyczne Honeywell posiadają następujące cechy:

 • sprężyna zaworu nie jest omywana przez czynnik grzewczy (szczególnie jest to istotne, gdy woda w instalacji jest mocno zanieczyszczona)
 • możliwość wymiany wkładki przy działającej instalacji (bez potrzeby odwadniania pionu)
 • całkowita zamienność wkładek termostatycznych (niezależnie od daty produkcji każda wkładka pasuje do każdego korpusu zaworu)

Głowice termostatyczne

Honeywell oferuje najbogatszą ofertę głowic termostatycznych na rynku (10 różnych typów, kilkadziesiąt modeli). Różnią się one nie tylko wzornictwem, ale również właściwościami technicznymi. Głowice Honeywell to produkt najwyższej jakości, co potwierdzają wyniki niezależnych badań np. Stiftung Warentest w Niemczech, gdzie produkty Honeywell uzyskały najwyższą ocenę (Sehr Gut). Honeywell oferuje głowice termostatyczne:

 • z najbardziej niezawodnym czujnikiem cieczowym (90% sprzedaży)
 • z wysokiej jakości czujnikiem woskowym (ok. 15% tańsze od głowic cieczowych)
 • wzmocnione do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej
 • dekoracyjne do grzejników łazienkowych
 • elektroniczne, programowalne zapewniające zdecydowanie największy poziom oszczędności (również wersje sterowane sygnałem radiowym z centrali sterującej)

Głowice Honeywell pasują zarówno do grzejników z zasilaniem bocznym jak i dolnozasilanych. Standardową ofertą w tym zakresie są głowice Thera-4 w ramach której znaleźć można zarówno produkty standardowe (wersja Classic) jak i do grzejników łazienkowych (wersja Design).

Zawory równoważące

W budynkach użyteczności publicznej tj. biura, galerie handlowe lub w osiedlach mieszkaniowych, gdzie instalacje grzewcze/chłodnicze mają rozległe rozgałęzienia, istotnym elementem jest rozprowadzenie ciepła w taki sposób, aby dotarło ono do każdego odbiornika.

Zawory równoważące do instalacji centralnego ogrzewania różnych typów umożliwiają wyrównoważenie hydrauliczne instalacji na w sposób statyczny lub dynamiczny.

Dla instalacji z ustabilizowanym przepływem sprawdza sie regulacja statyczna, natomiast tam , gdzie przepływ, a w efekcie wielkość zapotrzebowania ciepła jest zmienny, regulacja dynamiczna jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym.

W instalacjach ciepłej wody użytkowej zastosowanie rozwiązań firmy Honeywell pozwalające na regulację według nastawy wstępnej lub z wykorzystaniem nasadki termicznej przynosi w efekcie oszczędne wykorzystanie zasobów ciepłej wody. Regulacja dynamiczna (z nasadką) pozwala na utrzymanie takiego przepływu na obiegu cyrkulacyjnym, jaki jest potrzebny przy aktualnym rozbiorze wody. Ponadto w trakcie okresowego przegrzewu wody, przepływ przez poszczególne piony instalacji dostosowuje się do aktualnej temperatury w pionie, nie wpływając na przepływ w pozostałych odcinkach instalacji.

Zawory mieszające

Produkty te, znane potocznie jako „mieszacze”, stanowią istotny element sterowania instalacjami grzewczymi -głównie w ogrzewaniu podłogowym. Zawory mieszające 3- i 4-drogowe wraz z napędami elektrycznymi regulują dopływem ciepła (lub chłodu) do instalacji, według zapotrzebowania określonego przez sterowniki temperatury.

Grupa zaworów mieszających, przepustnic i siłowników stanowi istotny element armatury w instalacjach grzewczych, systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Właściwości zaworów mieszających tj.:

 • stały przepływ w obiegu grzewczym,
 • optymalna temperatura zasilania,
 • optymalny balans temperatury kotła,
 • doskonałe warunki dla regulacji zaworami termostatycznymi,
 • zabezpieczenie przed korozją kotła,
 • mniejsze straty przesyłu ciepła,

potwierdzają istotne znaczenie stosowania produktów tej grupy produktów w wielu instalacjach grzewczych lub chłodniczych.

Armatura grzewcza do wodnych instalacji grzewczych

Produkty tej grupy stanowią armaturę uzupełniającą ofertę dotyczącą instalacji grzewczych obejmującą np.:

 • zawory różnicy ciśnień, do równoważenia hydraulicznego małych instalacji,
 •  zawory napełniające instalację – stosowane do napełnienia lub uzupełnienia czynnika grzewczego w małych i dużych instalacjach,
 • zawory dzielące lub przelotowe wykorzystywane jako elementy wykonawcze przy zasilaniu obiegu grzewczego i ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 • siłowniki termiczne, napędy do zaworów w rozdzielaczu przy sterowaniu strefowym,
 • odpowietrzniki, poprawiające efektywność pracy instalacji,
 • miarkownik ciągu stosowany do sterowania kotłami na paliwo stałe,
 • zawory mieszające do ciepłej wody użytkowej stosowany nie tylko do sterowania ciepłą wodą na odbiorniku, ale również do sterowania ogrzewaniem podłogowym małej powierzchni.