Honeywell.com ACS
Honeywell

Woda

Świat wodny według Honeywell

Oferta produktowa Pionu Automatyki Domów firmy Honeywell obejmuje następujące obszary:

  • uzdatnianie wody pitnej
  • regulacja ciśnienia
  • armatura antyskażeniowa
  • armatura wodociągowa i przemysłowa
  • zespoły i zawory bezpieczeństwa

Uzdatnianie wody pitnej

Filtry Honeywell z opatentowanym sposobem płukania wstecznego w niezawodny sposób zapewniają czystą wodę. Zanieczyszczenia mechaniczne są zatrzymywane przez siatkę filtracyjną ze stali nierdzewnej. Ich zastosowanie podnosi poziom zabezpieczenia przed korazją wżerową rurociągu oraz zabezpiecza i zapewnia prawidłowe działanie kosztownej armatury w całym systemie instalacji.

Stacje redukcyjno-filtracyjne Honeywell wyposażone są dodatkowo, oprócz filtra w zawór redukcyjny ciśnienia. Wysoka jakość oraz sprawdzona metoda działania gwarantują nie tylko czystą wodę i stabilizację ciśnienia, ale również pozwalają zmniejszyć ilość zużywanej wody, jak i wielkość przestrzeni potrzebnej do jej zabudowy.

Regulacja ciśnienia

Zawory redukcyjne i regulatory ciśnienia Honeywell zabezpieczają rurociągi, zawory oraz pozostałe urządzenia przed zniszczeniem, które może nastąpić w wyniku nadmiernego ciśnienia. Szczególnie duże obciążenia spowodowane wzrostem ciśnienia mogą pojawić się w nocy podczas małych rozbiorów wody, w przypadku wystąpienia dużych wahań ciśnienia lub zjawiska uderzenia hydraulicznego. W takich okolicznościach niezawodnym sposobem zabezpieczenia instalacji przed zniszczeniem jest zastosowanie reduktora ciśnienia. Reduktory ciśnienia redukują również zużycie wody. Zredukowanie ciśnienia wody z 6 do 3 bar pozwoli na zmniejszenie zużycia wody o 29%.

Armatura antyskażeniowa

Zawory zwrotne antyskażeniowe Honeywell spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, aby chronić wodę w instalacji przed możliwością zanieczyszczenia przepływem zwrotnym. Przepływ zwrotny, spowodowany zalewarowaniem zwrotnym lub przepływem zwrotnym ciśnieniowym, to obecnie największe zagrożenie w instalacjach i sieciach wodociągowych. Norma PN-EN 1717 nakłada na użytkowników obowiązek zabezpieczania instalacji wodnych przed możliwością dostania się do nich zanieczyszczeń. Obowiązek ten potwierdzony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zawory zwrotne antyskażeniowe Honeywell znajdują zastosowanie w każdym typie instalacji zabezpieczając je przed zanieczyszczeniami do kategorii 4**.

Armatura wodociągowa i przemysłowa

Seria zaworów regulacyjnych S300 jest najnowszą linią automatycznych zaworów regulacyjnych, zaprojektowanych, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej skomplikowanych systemów kontroli wody. Nasi eksperci poprzez lata badań stworzyli zawory, które swoimi własnościami technicznymi zdecydowanie wyprzedzają inne, tego typu zawory będące na rynku.

Zawory serii S300 znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, instalacjach budynków wysokich i użyteczności publicznej, hotelach oraz instalacjach przemysłowych.

Gama zaworów serii S300 to m.in. regulatory ciśnienia, regulatory przepływu, zawory napełniające, zawory elektromagnetyczne, zawory bezpieczeństwa oraz zawory ochronne w systemach pompowych.

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające DAV są wykorzystywane w systemach przesyłu wody do odprowadzenia lub doprowadzenia dużych ilości powietrza do rurociągu w przypadku jego napełniania lub opróżniania, a także do automatycznego odpowietrzania rurociągu będącego pod ciśnieniem. Zawory Honeywell, dodatkowo posiadają unikalną funkcję automatycznej ochrony systemu wodociągowego przed uderzeniem hydraulicznym związanym z pracą zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego.

Zespoły i zawory bezpieczeństwa

Zespoły i zawory bezpieczeństwa Honeywell są wykorzystywane w celu ochrony zamkniętych instalacji grzewczych, instalacji solarnych, zasobników i systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernego wzrostu temperatury i ciśnienia. Szeroki zakres oferty oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że urządzenia Honeywell znajdują powszechne zastosowanie w instalacjach ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.