Honeywell.com ACS
Honeywell

Wykrywanie i sygnalizacja pożaru

Są to kompleksowe systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujące: centrale pożarowe, adresowalne urządzenia pętlowe, czujki, moduły monitorujące, sterujące, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory oraz dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak wyniesione panele operatora i drukarki.

ZX5 Se

rozwiń

Nazwa

PL

EN

Centrala sygnalizacji pożaru ZX5 Se

Plik

Karta katalogowa

Plik

Certyfikat CPD

Plik

Świadectwo CNBOP

Plik

Datasheet

Plik

Certyfikat CPD